Alma Mater

6 700 Ft

A Nemzeti Értékek Könyvki­adó gondozásában megjelenő, album formátumú könyv kettős céllal jelenik meg: egyrészt üzenetet fogalmaz meg arról, hogy milyen sokszínű a hazai középfokú oktatás, milyen sok elköte­lezett pedagógus dolgozik a különböző feladatokra vállalkozó tantestületek­ben; másrészt kordokumentumként szolgál mindazoknak, akik öt-tíz év múlva vagy még később meg akarják tudni, hogy 2018-ban milyenek voltak a magyar középiskolák.

A Nemzeti Értékek Könyvso­rozat negyedik darabja az Alma mater című. A jó magyar sör az örvendetesen fejlődő hazai kézműves főzdékről és a magyar sörkultúráról szól. A magyar húsmívesség című album a húsfeldolgo­zás múltját és jelenét mutatja be isme­retterjesztő, néprajzi kultúrtörténeti ele­mekkel, számos hentes család és húsipari vállalkozáson keresztül. A Mindennapi kenyerünk a gabona útját követi az asz­talunkig a pékek keze nyomán.

Az Alma mater a gimnáziumok, szakkimnáziumok és szakközépiskolák aj­taját nyitja ki. Könyvünk nem beiskolázási almanach és nem top 100 tematikájú külön kiadvány. Azt szeretné bemutatni, hogy mi­lyennek látja önmagát az iskola. Mi a törté­nete, a küldetése, a jelene? Hogyan valósul meg a pedagógiai programja? Mi az aján­lata a szülők és a gyerekek számára? Mitől egyedi és mitől különleges? Mit ad tanórán és azon kívül? Kire és mire büszke? Milyen hagyományokat ápol, milyen szokásokat tett magáévá? Milyen erőfeszítések révén jön létre az oktatásban és a nevelésben a hozzáadott érték?

Ha válaszokat kapunk ezekre a kérdésekre, akkor megközelítően pontos képet tudunk rajzolni az intézményről. Hogy még pontosabbak legyünk, és hogy összevethetőek legyenek az iskolákról írt portrériportok, megkérjük az igazgatókat, a beszélgetésünkre készüljenek tíz mondat­tal. Tíz állítással, azaz tételmondattal, ami igaz az iskolájukra, és ami a legjobban fog­lalja össze a tevékenységüket. Az igazgatók természetesen bevonják ebbe a munkába a legtekintélyesebb, tapasztaltabb kollégákat, így biztosak lehetünk abban, hogy autenti­kus tételmondatok köré szerveződik min­den egyes írásunk.